Sustainable Parenthood Bill – main points

 1. Definitions:
  a.Person – citizen or permanent resident.
  b.Subsidy – public money for education, health, payments & discounts related to a child.
  c.Subsidy Unit (SU) – half of the Subsidy to one child.
  d.Day – 10 months after this Bill becomes Law.
  e.Additional Child – one born after the Day to parents who on the Day already have 2 or more children.
 2. Subsidy to child born before the Day is not affected by this Law.
 3. Starting on the Day, a Person is entitled to SUs according to the number of children – he/she has on the Day:
  – has 0 children – entitled to 2 SUs;
  – has 1 child – entitled to 1 SU;
  has 2 or more children – not entitled to SU.
 4. Additional Child will use 2 or 1 of his parents’ SUs, and these will be subtracted from parents’ balance. [E.g. 2 SUs of a single mother will be used for her first child if the 2-nd parent is unknown or has no SUs left].
 5. Parents must pay the government controlled premium for Additional Child’s health insurance.
 6. Parents can buy education services for Additional Child, paying the government controlled prices.
 7. Person can transfer his/her unused SUs to other Person.
 8. Means of family planning, including prevention and termination of pregnancy, are provided by the state for free.
מודעות פרסומת

TFR of 3.1 = ignorance, inequality & poverty

Israel's TFR (Total Fertility Rate – the number of children whom the average woman bears in her lifetime) is 3.1, while OECD’s 2nd highest TFR=2.2, and the average TFR=1.7. Here is the flowchart of what happens as the result of our excessive birthrate:

להמשיך לקרוא

אל תתנו להם שקלים

ישראל גאה להימנות עם OECD, ז"א – עם מדינות מפותחות. אך זה כ-40 שנה תוצר לנפש אצלנו נמוך מזה של מובילות OECD, והפער מתרחב. להמשיך לקרוא

נובל-שנובל… המדע של הגויים לא מתאים לישראל

James Heckman, חתן פרס נובל לכלכלה, מצא: ככול שציבור יקדים להשקיע בילד (חינוכו, בריאותו, הדרכת הוריו) – כך בהשמך חייו יחזיר הילד יותר לציבור. המחקר שנערך בשנות ה-70 במשפחות של שחורים עניים בצפון קרוליינה, ארה"ב, כלל טיפול צמוד בכל ימי החול, עד גיל 5. הישגי המטופלים נמדדו עד שהגיעו לגיל 35. לילדים שגדלו היו השכלה, בריאות, תעסוקה וכישורים חברתיים טובים יותר במידה משמעותית לעומת קבוצת הביקורת:Heckman ROI education by age

הממצאים פורסמו בתחילת שנות ה-2000, ולפני כמה שנים ביקר הפרופסור HECKMAN בארץ והרצאה באוניברסיטת ת"א ביום עיון שהוקדש למאבק בעוני. את תמצית המחקר תמצאו ב-https://heckmanequation.org/assets/2018/09/F_ROI-Webinar-Deck_birth-to-three_091818.pdf

טוב, שמענו אותו. אך למה שגוי זה ילמד אותנו איך לגדל את ילדינו הרכים? "דו"ח ארגון המדינות המפותחות: ישראל משקיעה בכל תלמיד בגיל 3-0 רק 2,700 דולר בשנה, לעומת 12,400 דולר בממוצע ב-OECD":

השקעה ירודה בגיל רך

אל-נא תצפו ממני לקריאה נרגשת אל קברניטי המדינה: "תנו יותר כסף לגיל הרך!". אין מנין לקחת כסף, כי אנו מולידים יותר מדי.

 

מניעת סבסוד ציבורי מילד נוסף – פגיעה מידתית!

אזכיר: חוק ההורות האחראית יקבע שסבסוד ציבורי יינתן רק לילד אחד להורה אחד (או 2 ילדים לזוג הורים). חישבתי גם את הסבסוד עד שילד מגיע לגיל 18: כחצי מיליון ש"ח.

לכאורה, זו פגיעה משמעותית מאוד מנקודת ראותו של הילד הנוסף שלא יקבל סבסוד זה. אבל אם בוחנים את ה"פגיעה" לאורך חיי הילד, מקבלים תמונה שונה:

 • תקציב מדינה ל-2019 (הצעה)                          400,000,000,000 ₪ (400 מיליארד)
 • אוכלוסיית ישראל בסוף 2018 (תחזית)              9,000,000 איש (9 מיליון)
 • תקציב מדינה לנפש בשנה                              44,444 ₪
 • תקציב המדינה לנפש במשך כל חייה (85 שנה) 3,777,778 ₪
 • הוצאות ציבור ייעודיות על ילד (גילים 17-0)       500,000 ₪
 • שיעור הוצאות ציבור לילד מסך
  תקציב המדינה לנפש במשך כל חייה    13.24%

משמעות הדבר: אם הציבור לא יסבסד הוצאות על הילד השלישי, ילד זה יקבל מהציבור 7/8 של מה שיקבלו 2 אחיו שנולדו לפניו.

בהנחה שהורים יחליטו לממן מכיסם את ילדם השלישי, כפי שמימנו את אחיו, כל אחד מ-3 האחים יקופח רק ב-4.4% (שליש של 13.24%) במהלך חייו בעקבות החלטת הוריו להוליד מעבר ל-2.

לא נורא.

ילודה מופרזת מדרדרת אותנו אל העולם השלישי

את המסמך שתראו בהמשך הכנתי בעקבות פרסום ב-2017 של דו"חות OECD על המצב הירוד של החינוך בישראל. רק עיתונאי אחד, ליאור דטל ב-THE MARKER, רמז על סיבת צרותינו: ישראל מובילה, ובפער רב, את הילודה ב-OECD, ולמרות שאנו מקדישים לילדינו שיעור גבוה יותר מהתוצר לעומת OECD, הכסף מתחלק בין פיות – ומוחות – רבים בהרבה באופן יחסי.

להמשיך לקרוא

ענף יצוא חדש: ירידת יהודים מהארץ לחיזוק הגולה

ב-25.8.2016 פרסם Seth J. Frantzman מאמר-ביקורת על המהדורה האנגלית של THE LAND IS FULL מאת פרופסור אלון טל. שלחתי לעורך JERUSALEM POST מכתב-תגובה – שלא פורסם. הנה מכתבי (דברים של Frantzman – בכתב נטוי, של טל – במודגש): להמשיך לקרוא

עול המסים: מי נושא בו? מי יוצר אותו?

"כולנו זכאים לכסף ציבורי, כי כולנו, גם העניים, נושאים בעול המסים" – שמעתם זאת לא פעם, בעיקר מפי חסידי מדינת-רווחה הנדיבה לכול. מקובל אצלנו לדבר על "נשיאה בעול" מסים, אך כמעט ולא מבררים, כיצד עול זה נוצר. אבדוק זאת למיטב יכולתי.
להמשיך לקרוא

יוצאות אתיופיה חכמות ואמיצות ממה שח"כיות חושבות עליהן

זה שנים אני מרצה על "חוק מימון 3 ילדים" [כעת – "חוק מימון 2 ילדים"]. כשביקשו ממני להצביע על האוכלוסיות המצטיינות בילודה מופרזת, סיפרתי על חרדים, מוסלמים, חרד"לים ואתיופים. אבל לפני כשלוש שנים קראתי שהאתיופים הקטינו את הילודה עד מאוד – וציינתי זאת לשבח בהרצאותי. אבוי, שמחתי הייתה מוקדמת. להמשיך לקרוא

עולה מרוסיה יוצאת מהאבאמבט

כשעלתה ארצה מרוסיה והתיישבה בבת-ים, נהגה הגברת נ'  להתרווח באמבט פעמיים-שלוש מדי יום: בבוקר לפני העבודה, בערב לפני השינה, ובימי חג ושבתון – גם בצהרים. כך היא הייתה רגילה בארץ מוצאה. כשקיבלה חשבון מים תקופתי, הופתעה לגלות שבישראל משלמים על כל ליטר! שם, ברוסיה, לא היו מוני מים, כולם שילמו סכום זהה, בלי קשר לכמות המים שצרכו בפועל. לכן זרמו המים, וזרמו… דווקא בחשמל ובגז חסכו, כי עבורם שילמו לפי מונים.

איך קשורה צריכת מים לסכנה שבילודה מופרזת, זו שאתר שלנו דן בה? להמשיך לקרוא