כמה זה עולה לנו?

רכיבים עיקריים של סבסוד ציבורי בגילים 17-0 ב-2013
(עדכון מפברואר 2017)

חינוך              369
בריאות           
57
קצבת ילדים   
38
            סה"כ  464 אלף ש', או 2,148 ש' לחודש (ועוד כ-300-250 ש' הנחות במיסים, בחשמל ועוד)

הערות:

  1. עבור ילדים עניים, הוריהם מקבלים הנחות בארנונה, נקודות מס הכנסה, פנימיות מסובסדות, הנחות בחשמל ועוד. אין לי דרך לכמת הוצאות אלה, אך כלכלן אקדמי אחד (בעילום שם, כמובן) אימד אותן ב-300-250 ש"ח לילד בחודש.
  2. פרופסור לכלכלה אחד ציין בהתכתבות פרטית, כי יש להוסיף הוצאות ציבור על הבנייה ועל תחזוקה של כיתות לימוד, מחלקות ילדים בבתי חולים וכדומה. הוא סרב לכמת אותן.
  3. קצבת ילדים מהווה פחות מ-8% מסך ההוצאה הציבורית על ילד.

פירוט החישובים

חינוך  www.cbs.gov.il/www/hodaot2016n/08_16_259b.doc, ע'4:

%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-2013

ע'6 לנ"ל – הוצאות לאומיות לתלמיד בחינוך (ציבוריות בלבד; הוצאות שותפות, ז"א לא לנכסים קבועים) ב-2013:%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d


בריאות
: https://www.health.gov.il/services/committee/german/doclib/01082013_e.pdf, ע'12:
%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99-2009

הוצאנו ₪3,904 בשנה לנפש בקבוצת גיל14-0 – סה"כ 58,515 ₪, מהם 85% במימון ציבורי.
במשך 15 שנים אלה קיבלה נפש: 85% מ-58,515 ₪ = 49,738 ₪ במימון ציבורי.

הוצאנו ₪2,463 בשנה לנפש בקבוצת גיל 18-15 – סה"כ 7,389 ₪, מהם 78% במימון ציבורי.
במשך 3 שנים אלה קיבלה נפש: 78% מ-7,389 ₪ = 5,763 ₪ במימון ציבורי.
            
             סה"כ לבריאות:  ~56,000 ₪ במימון ציבורי.

כדי לחשב את ההוצאה על הבריאות  ב-2013, אני נעזר ב- http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/05112015_1.aspx :

"…בישראל, ההוצאה הלאומית לנפש, במחירים קבועים, עלתה בממוצע בכ-2% בין השנים 2009-2013".

לכן, סה"כ בריאות לנפש בגילים 17-0 בשנת 2013: ₪56,000 כפול 102% = 57,000 ₪.

ק צ ב ת  י ל ד י ם  ב-2013 הייתה 175 ₪. 175X18שנהX12חודש = 38,000 ₪ , לפי https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Documents/shiur13_01.pdf