"אז מה עושים?"

שאלה זו משמחת, כי יש בה הן ההכרה שמצבנו חמור והן המוכנוּת להרתם לתיקונו. להלן הצעתי, "מה לעשות", ואשמח לקבל תגובותיכם.

"לעשות" חוק יכולים רק חברי הכנסת. פונים אליהם במישרין (דרך שכל ומצפון) או בעקיפין (דרך בוחריהם). עד כה, במישרין לא הצלחתי (בקרוב אספר על ניסיונותיי), וממשיך לנסות. אבל את עיקר המאמץ אקדיש להסברה בקרב הבוחרים.

אני שואף להפיץ את מידע על החוק המוצע, כדי שכמה שיותר אזרחים יכירו את הרעיון של מימון 2 ילדים, בלי קשר לתמיכה בו. כך אכין קרקע לדיון רציני, ויש לי נימוקים טובים.

אני מקבל פניות רבות מאלה שרוצים להשתתף ולעזור. כנאמר לעיל, עיקר הפעילות היא יצירת מוּדעוּת לסכנה ולפתרון. כבר היום אתם יכולים לדבר עם חבריכם וקרוביכם ולהפנותם לאתר זה. אשמח לתת הרצאה בחוג בית או בכל מסגרת אחרת. דרושים חשמל, שעה וחצי של תשומת לב וקפה (למרצה, לפחות).

רעיונות והצעות מתקבלים בברכה בטופס מטה.

אין להגיב כאן, אלא רק ב2kids.org.il@gmail.com